Cruiserreifen: Metzeler ME 880 NARROW WHITE STRIPE

Metzeler ME 880 NARROW WHITE STRIPE

Cruiserreifen